BEON GROUP XIN CHÀO

BEON là nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thông và thương hiệu. Thành lập năm 2015 với công ty đầu tiên là BetterCre, chúng tôi tự hào là local agency đi cùng hành trình phát triển danh tiếng với các nhà quản lý và tổ chức sáng tạo đổi mới dẫn đầu Việt Nam. Cùng kết nối nhé!

Bạch DươngFounder & CEO

Tạo ra, duy trì sự hiểu biết chung với công chúng

01. Truyền thông

  • Sản xuất sản phẩm truyền thông: Viết sáng tạo, Viết sâu, Thiết kế đồ hoạ, Vẽ tranh minh hoạ, Quay Dựng Video, Sản xuất Landingpage/ Website
  • Nghiên cứu, Phát triển Chiến lược và Kế hoạch Truyền thông
  • Vận hành và đo lường hiệu quả Chiến dịch Truyền thông

Tìm ra và duy trì “lời hứa” với công chúng

02. Thương hiệu

  • Brand Foundations: Xây dựng Nền tảng thương hiệu cho cá nhân, tổ chức, sản phẩm, dự án
  • Rebranding: Tái định vị thương hiệu
  • Vận hành Chiến dịch Truyền thông nâng cao nhận diện Thương hiệu

Góp phần xây dựng cộng đồng truyền thông bền vững

03. Đào tạo, kết nối nhân sự

  • Đào tạo nâng cao năng lực truyền thông cho chuyên viên
  • Đào tạo nâng cao năng lực truyền thông cho quản lý
  • Kết nối và giới thiệu nhân sự chất lượng cao về truyền thông, thương hiệu