Plato nói: “Nếu quan sát đủ lâu bạn sẽ thấy sức sáng tạo của Chúa trong từng chi tiết”.

Dịch vụ được yêu thích

Sản xuất nội dung truyền thông sâu

80%

Vận hành chiến dịch truyền thông

85%

Thiết lập nền tảng thương hiệu

95%

Xây dựng và Phát triển cộng đồng

80%

Định vị

BEON là một nhóm doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ truyền thông và thương hiệu.

Sứ mệnh

Mang tới dịch vụ Truyền thông và Thương hiệu tốt hơn cho thị trường; góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Tầm nhìn

Trở thành tên tuổi cung cấp dịch vụ Truyền thông và Thương hiệu cho các đơn vị sáng tạo đổi mới dẫn đầu Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Thông tin giá trị , Minh hoạ chất lượng, Tư duy quốc tế, Minh bạch quản trị, Hợp tác bền vững

Hỗ trợ xã hội

Tư vấn, chia sẻ, nâng chuẩn

Nghiên cứu hình thành tiêu chuẩn, tư vấn nâng cao năng lực quản lý truyền thông cho trưởng bộ phận, lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp.

Đào tạo nâng cao năng lực

Tổ chức đào tạo ngắn nâng cao năng lực nghề nghiệp cho các chuyên viên truyền thông, thương hiệu tại các đơn vị.

Hỗ trợ phát triển

Có chính sách giá ưu đãi với các tổ chức phát triển, các dự án xã hội, các Hiệp hội.

Bắt đầu một dự án cùng nhau nhé!