KHÁM SỨC KHOẺ NỀN TẢNG THƯƠNG HIỆU MIỄN PHÍ

Năm con trâu 2021 đến, tất cả các quản lý đều sẵn sàng bước vào cuộc đua chạy số, chạy thay cho cả năm 2020. Song, “Số” không phản ánh toàn bộ bức tranh về đơn vị. Intangible Assets – Những tài sản như giá trị thương hiệu của doanh nghiệp là phần thường bị bỏ quên trong các bảng Balance Sheet – Bảng cân đối kế toán.

Vậy trước khi tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu quý I và bước vào quý II, anh chị có thể chậm lại 10 phút, thực hiện việc khám sức khỏe nền tảng thương hiệu sau đây. Bài kiểm tra gồm 40 câu hỏi đánh giá nền tảng thông tin, hình ảnh và quan hệ của thương hiệu.
Link kiểm tra: https://beongroup.vn/brandcheck


Khi đánh giá tất cả các chỉ số cùng nhau, anh chị có thể nắm được thương hiệu của mình đang không khỏe, ổn định hoặc đang phát triển rất mạnh mẽ. Từ đó đơn vị sẽ có thể đưa ra những hành động cụ thể cho từng tình huống khác nhau.
Kết quả sẽ hiển thị ngay sau khi anh chị hoàn thiện toàn bộ câu hỏi.
Bài kiểm tra này phù hợp với mọi đối tượng: doanh nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, dự án, tổ chức, cá nhân… quan tâm đến xây dựng nền tảng truyền thông.

Liên hệ với BetterCre để nhận được tư vấn về chiến lược.
Hotline: 0936 499 538
Email: [email protected]

close

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

We’re looking for dreamers