Hơn 50 nhà quản lý giáo dục đã tham gia thảo luận về truyền thông giáo dục, xây dựng cộng đồng bền vững sáng nay (22/1) tại Tây Hồ, Hà Nội.

Hội thảo & Tọa đàm Chuyên nghiệp hoá truyền thông giáo dục: Tạo kết nối bền vững với cộng đồng được tổ chức bởi BetterCre PR Agency, thu hút gần 50 nhà quản lý giáo dục đến từ bậc học mầm non và phổ thông. 

Nâng chuẩn truyền thông giáo dục 

Hội thảo được bắt đầu bằng hoạt động “khám sức khỏe” nền tảng thương hiệu (PR Foundation Check), các nhà quản lý đã có một khoảng thời gian để tự đánh giá và kiểm tra hiệu quả của các hoạt động truyền thông của nhà trường trong những năm qua, đồng thời nhìn nhận được toàn cảnh những vấn đề đơn vị của mình có thể cải thiện trong năm mới. 

Host Bạch Dương đã chia sẻ nghiên cứu của BetterCre về những tiêu chuẩn mới trong ngành truyền thông giáo dục: chuẩn về chiến lược, về truyền đạt và quản trị thông tin, hình ảnh và mối quan hệ nền tảng của đơn vị.

“Mong muốn của BTC chương trình là Nhà trường và các cơ sở giáo dục đầu tư nhiều hơn tới thiết lập hệ thống thương hiệu nền tảng, xây dựng chiến lược truyền thông theo các tiêu chuẩn mới; cũng như định kỳ đánh giá lại các hoạt động truyền thông, thay vì chạy theo việc truyền thông tự phát, đi theo sự kiện.” Host Bạch Dương chia sẻ.

Tạo kết nối bền vững: Khi cả cộng đồng trở thành “người đóng góp” cho môi trường học tập

Giáo dục hiện đại được coi là một ngành kinh tế đặc thù. Trong những năm gần đây, sự cạnh tranh của thị trường này khiến cho các nhà giáo dục cần xem xét tầm quan trọng của việc kết nối giữa đơn vị của họ và các nhóm cộng đồng xung quanh. Đây cũng là chủ đề chính mà 2 diễn giả và các nhà quản lý giáo dục thảo luận trong buổi tọa đàm này. 

Khách mời của chương trình, Tiến sĩ Hồ Lam Hồng chia sẻ: “Nhà trường nên có chiến lược để phát triển mối quan hệ với PHHS, truyền thông sao cho PHHS thấu hiểu cách nhà trường vận hành, cách hoạt động cho học sinh được tổ chức. Từ hiểu, họ sẽ tin yêu và tham gia vào thiết lập các hoạt động cộng đồng cho Nhà trường. Đừng chỉ cung cấp dịch vụ cho phụ huynh, cũng đừng để phụ huynh đứng bên kia chiến tuyến.”

Các trường học và đơn vị giáo dục có nhiều nhóm công chúng cần kết nối như nhân sự nội bộ, học sinh, phụ huynh, học sinh – phụ huynh tiềm năng, đội ngũ chuyên gia, cơ quan quản lý giáo dục, các nhà cung cấp và cộng đồng. Các nhóm công chúng này có thể đóng góp các giá trị cho trường hoặc đơn vị giáo dục bằng cách tham gia các sự kiện do đơn vị tổ chức, tư vấn và giám sát các hoạt động trong nhà trường… 

Các nhà quản lý cũng bắt tay xây dựng chiến lược truyền thông năm 2021 ngay tại buổi tọa đàm này với khuyến nghị hiểu đúng và tận dụng mạng xã hội. 

Thành lập cộng đồng Truyền thông Giáo dục Hà Nội

Đồng thuận với các chia sẻ tại Hội thảo, đại diện các quản lý đề xuất sáng kiến thành lập cộng đồng truyền thông giáo dục Hà Nội. Cộng đồng sinh hoạt tại địa chỉ https://www.facebook.com/groups/vietnameducationprnest, là nơi để các nhà trường chia sẻ ý tưởng, kêu gọi nguồn lực mở rộng phạm vi và nâng cao tiêu chuẩn cho các hoạt động truyền thông trong giai đoạn mới.  

Cô Đinh Phương Lan, Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục Mầm non Thăng Long Academy chia sẻ: “Chúng tôi sẵn sàng tham gia và đóng góp cho cộng đồng với niềm tin là khi các nhà trường và cộng đồng chung tay thì các con và cả các cô giáo, bố mẹ sẽ được hưởng những hoạt động phong phú, sáng tạo”

Các đơn vị có đại diện tham gia Hội thảo:

  • Nhóm trường Mầm non: Trường Mầm non Ánh Sáng (Helios Montessori Preschool), Trường Mầm non Hạt Dẻ Cười, Mầm non AMI, Trường Mầm non MIS – thuộc PTLC Đa Trí Tuệ MIS, GreenWorld International Kindergarten, Koi Steiner, Stellar Kids, Hệ thống trường mầm non Ecokids, Mầm non Evergreen, Mầm non Thiên Thần Nhỏ, Trường mầm non Lomonoxop Dương Nội, Việt Mỹ Montessori
  • Nhóm trường Phổ thông – Liên cấp: Thăng Long Academy, Trường Tiểu học Khải Minh (Tây Hồ) – Tuniver Education Group, Genesis School, Trường quốc tế Nhật Bản, Trường Chu Văn An, Nisai Global School
  • Các đơn vị giáo dục khác: CreMusic, GPA – Golden Path Academics, Smartlearn GrapeSEED, Home, Anh Ngữ Quốc tế Webest, A English, My Gym Việt Nam, Dự án Giáo dục Lịch sử Nhà Không Cửa, CISED, Trung tâm trẻ em và phát triển CCD, Viện Thành viên HĐQT Việt Nam – VIOD, Cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục, Phần mềm Quản lý Trường học LittleLives, Công ty TNHH Tambooks, EMERA Agency, Wise Consulting Finland Oy
close

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

We’re looking for dreamers